Huurvoorwaarden

In deze tijd is het is aan te raden dat u een annuleringsverzekering afsluit bij uw verzekeringsmaatschappij.

  Algemeen

  • Bij het accepteren van de voorwaarden zal de huurder een bedrag van 50% van de overeengekomen huursom betalen. Het resterende bedrag zal 4 weken voor aankomst worden betaald.
  • Verhuurder heeft tot plicht, het gehuurde huisje schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.
  • Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan.
  • Huurder mag niet meer personen doen overnachten dan bij het contract is overeengekomen.
  • De huurder zal het gehuurde netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde inclusief de inventaris.
  • Huurder zal het huisje en de inventaris schoon en netjes achter laten.
  • De huurder zal geen overlast veroorzaken aan andere gasten, door muziek, lawaai of aanstotelijk gedrag.
  • De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van eigendommen.

  Ontbinding

  Verhuurder is gerechtigd het contract als ontbonden te beschouwen indien:

  • Bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan.
  • Huurder het gehuurde voortijdig verlaat.
  • Huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang, zonder daarvan schriftelijk melding te hebben gemaakt.
  • Huurder de verplichting uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.
  • Huurder het gehuurde met meer personen betrekt dan is overeengekomen.

  Annulering

  Indien een aanmelding voor een huisje wordt geannuleerd door de opdrachtgever, zijn naast de gefactureerde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst, 30% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag, 60% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 28e dag tot de dag van aankomst, 90% van de reissom.
  • Bij annulering op de dag van aankomst, de volledige reissom.

  Bij annulering vanwege corona of een andere pandemie, gelden de huurvoorwaarden vermeld als hierboven, ook bij omboeken.